فراخوان برای شب موسیقی الکتروآکوستیک ایران و لهستان

مرکز موسیقی نوین اسپکترو با همکاری آکادمی موسیقی گدانسک (Academy of Music in Gdańsk) و مرکز فرهنگی بالتیک (The Baltic Sea Cultural Center) (لهستان) اقدام به برگزاری شب موسیقی الکتروآکوستیک با تمرکز بر آثار آهنگسازان ایرانی و لهستانی در شهر گدانسک لهستان نموده است.
در این کنسرت که با همکاری نوازندگان آکادمی موسیقی گدانسک برگزار خواهد شد آثار آهنگسازان ایرانی که برای یکی از سازهای :
– کلارینت (سی بمل)
– ساکسوفون (آلتو)
– پرکاشن
– هارپسیکورد
– پیانو
– ویولن
– ویلنسل
– هنرپیشه (mime)
– آکاردئون

بهمراه الکترونیک (fixed) تا 8 کانال

با نظر نهایی هیئت انتخابی از مرکز موسیقی نوین اسپکترو ، آکادمی موسیقی گدانسک و مرکز فرهنگی بالتیک (لهستان) اجرا خواهد شد.

به همین منظور از تمام آهنگسازان ایرانی، فارغ از سن، جنسیت و محل زندگی دعوت میشود که آثار خود (پارتیتور و الکترونیک) را تا سی ام دی ماه به آدرس :
office@spectrocentre.com
با عنوان :
Poland-Iran-2019
بهمراه بیوگرافی (تا 150 کلمه) و عکس بفرستند.
آثار منتخب در اولین فرصت بعد از اول بهمن، در شبکه های مرکز موسیقی نوین اسپکترو اعلام خواهند شد.

35th General Assembly of International Confederation of Electroacoustic Music CIME / ICEM

September 25-28, 2017
Moscow Tchaikovsky Conservatory, Russia

35th General Assembly of International Confederation of Electroacoustic Music CIME / ICEM

As an organization member of International Confederation for Electroacoustic Music, Spectro Centre for New Music had a chance to participate in 35th General Assembly of International Confederation of Electroacoustic Music CIME / ICEM.
The activities of Iranian section of CIME are represented this year by two concert performances:
25.09, 19:00 – House of Composers, Moscow
SpectroDuo (Martyna Kosecka & Idin Samimi Mofakham – Procyon for tape (2014)
26.09, 19:00 – House of Composers, Moscow
Parsa Hadavi – Hommage á Qolamali Marqiri for tape (2017)

More information and full concert program: HERE
http://www.cime-icem.net/

SPECTRO CENTRE FOR NEW MUSIC – MEMBER OF CIME

We announce with huge happiness that during the recent assembly of International Confederation of Electroacoustic Music CIME/ICEM in Mexico, our Spectro Centre for New Music has been chosen an Organization International Member of this union, representing Iran.
It is a huge privilege as Spectro Centre for New Music is the first organization in the Middle East that became a member of CIME and can proudly represent electronic and computer music artists from Iran and develop international electronic music activities of big importance.
The actions of Spectro as a member of CIME will be always announced in the News section of www.spectrocentre.com as well as on the separate menu toolbar shortcut Spectro Electronic Music Association of Iran – SEMAI/CIME.
More details can be spotted on the website: www.cime-icem.net